Huurvoorwaarden solex

1                   Reserveren

 De boeking is definitief na telefonische reservering. Bij annulering van de rit binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement is 75% van de huurprijs verschuldigd. Buiten deze periode 25% van de huurprijs. Er wordt betaald voor het aantal besproken solexen. 

 2                    Slecht weer

 In geval van erg slecht weer, bijvoorbeeld aanhoudende regen, kan er in overleg een nieuwe datum worden gekozen.

 3                    Verzekeringen

 De Solexhuur is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden, ter bescherming van de huurder, indien als gevolg van een ongeval door een derde een claim gelegd wordt. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 125,00 per gebeurtenis.

 4                    Schade

 De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. De Bagatelle wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, voldoen aan de Bagatelle.

 5                    Verkeersovertredingen

 Voor overtredingen van de verkeersregels, het overschrijden van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebied of onder invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk. Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde bekeuringen betekent administratiekosten en een eventuele verhogingen.

 6                    Overige bepalingen

 Onverzekerd blijven schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, roekeloos rijden!

  • Solex rijden is voor eigen risico.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het solex rijden. (dus ook niet voor oliespatjes op kleding).
  • De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen
  • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door de Bagatelle niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen

 

 

Contact

Vrijblijvend een gesprek of graag wat meer weten? Neem gerust contact met ons op. Of laat je telefoonnummer achter, dan bellen we jou terug!

Reserveer een tafel

Kom je met een gezelschap groter dan 12 personen? Geen probleem; neem telefonisch contact op voor een oplossing op maat.

Contact Gegevens
Reserveer een tafel
Contact Gegevens